VISIE

VISIE 2020

Leeuwen zijn drastisch aan het afnemen in de meeste delen van Afrika, en dit iconische diersoort wordt nu bedreigd.

Onze huidige focus is gericht op de woestijnleeuwen van Namibië, maar we streven er ook naar ondersteuning te verlenen aan de andere leeuwen populaties in Afrika die aan het afnemen zijn. Waar een populatie leeuwen hulp nodig heeft, of het nou in de Namib woestijn, de Kalahari of de Great Rift Valley is, heeft de Stichting het doel om mensen bewust te maken van de huidige situatie van leeuwen, hun uiterst belangrijke rol op onze planeet, en daarmee hopen zij fondsen te werven om te helpen met het behoud van leeuwen.

Onze Visie 2020 richt zich op het volgende:

  • Milieu Educatie & Voorlichting
  • Wetenschappelijk Onderzoek
  • Fondsenwerving

Milieu Educatie & Voorlichting

Met onze wildlife films streven we ernaar een wereldwijd publiek te bereiken en hen bewust te maken van de moeilijke situatie waarin leeuwen momenteel verkeren. Alleen als we om deze dieren gaan geven, kunnen we hun bestaan garanderen. Door middel van onze films brengen we intieme, persoonlijke levensverhalen van de leeuwen naar de rest van de wereld, en hebben zo een impact op de emoties en denkwijze van mensen, kunnen fondsen werven door middel van donaties, en verhogen we het toerisme gehalte voor fotografische safari’s in Afrika.

We hebben ook tot doel onze films te tonen aan de lokale bevolking in Afrika, door middel van roadshows en het doneren van de film aan lokale tv-zenders. De lokale bevolking betrekken en informeren is een belangrijke eerste stap om een milieu te creëren waarin lokale boeren samen kunnen leven met leeuwen. DVD’s van de film worden gedoneerd aan diverse instanties die de film beschikbaar stellen aan bibliotheken en scholen in het hele land. Het tonen van onze films is een manier van educatie dat als een katalysator fungeert in het vinden van oplossingen voor het mens-natuur conflict. De film is vertaald in één van de lokale talen, Damara, en met behulp van de Stichting zal de film ook in Herero, en mogelijke andere talen, vertaald kunnen worden. Vooral de jonge generatie in deze lokale gemeenschappen heeft een belangrijke rol te vervullen in de toekomst van de leeuwen. Voornamelijk door middel van media – sociale media, televisie, en radio –, streeft de Stichting ernaar om jonge mensen te motiveren een toekomst te zoeken in natuurbehoud, ecotoerisme en andere werkzaamheden die bijdragen tot het behoud van de woestijnleeuwen en van Namibië’s natuur in het algemeen.

Voor meer informatie over onze woestijnleeuwen films:

Wetenschappelijk Onderzoek

De Stichting gelooft in het ondersteunen van onderzoek en observatie van leeuwen. Alleen door middel van langdurig onderzoek kunnen we het leven van een dier beter begrijpen, en daarmee oplossingen vinden om hun bestaan te garanderen.

Intensief onderzoek naar de woestijnleeuwen van Namibie wordt al twintig jaar gedaan door natuurwetenschapper Dr Philip Stander. Gedurende twee decennia heeft hij ongelofelijk veel kennis opgedaan over deze unieke, zeldzame leeuwen.

Philip’s langdurige onderzoek heeft een cruciale rol gespeeld in het vinden van oplossingen voor de grootste bedreiging van de woestijnleeuwen: conflict met de mens. Zijn belangrijke bijdrage aan het Human-Lion Conflict Management Plan wordt nu door de regering van Namibie uitgevoerd. Dit zal ongetwijfeld leiden tot betere maatregelen voor het behoud van de woestijnleeuwen, die zeer waardevol voor het land zijn.

De Stichting heeft een schenking gedaan voor het maken van ‘s werelds eerste boek over de woestijnleeuwen van Namibie, geschreven door Dr Philip Stander. Het boek “Vanishing Kings – Lions of the Namib Desert” is een buitengewoon bijzonder record van alle kennis die we hebben over woestijnleeuwen. Lees hier meer over het boek.

Fondsenwerving

Door middel van film vertoningen, private donateurschap, en de verkoop van boeken en DVD’s, streven we ernaar fondsen in te zamelen voor het behoud van leeuwen. Momenteel is de grootste bedreiging voor leeuwen het conflict met de lokale bevolking. Om ervoor te zorgen dat mensen met leeuwen samen kunnen leven in hetzelfde gebied, geven wij fondsen aan natuurorganisaties die direct betrokken zijn bij het oplossen van dit conflict tussen mens en leeuw, waaronder de IRDNC and The Desert Lion Trust. Naast educatieve projecten, maken we geld beschikbaar voor satelliet banden, salarissen voor Lion Rangers, stevig gestructureerde ‘kraals’ (een omheining voor het vee), effectieve afschrik-systemen, en 4×4 auto’s.

Home